เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก ตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์

01_366พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์เติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วันนี้กระปุกดอทคอมมีเกร็ดน่ารู้ในการดูแลตนเองของแม่ตั้งครรภ์และการใช้ชีวิตประจำวัน เรื่องอาหารการกินรวมทั้งการดูแลสุขภาพของคุณแม่ที่ช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกของลูกน้อยเติบใหญ่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มาแนะนำกัน พร้อมแล้วไปดูเคล็ดลับเสริมสร้างพัฒนาการจากนิตยสาร Modern Mom กันเลย …^^

หน้าที่ของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายของมนุษย์มีมากกว่า 600 ชิ้น มีขนาดและความเฉพาะในหน้าที่แตกต่างกันไปคือ ยึดติดกับกระดูกและข้อต่อ รวมทั้งเนื้อเยื่อที่ประสานหรือเชื่อมต่อกับอวัยวะต่าง ๆ เพื่อทำงานได้อย่างเหมาะสม มีกล้ามเนื้ออยู่ 3 ประเภทคือ

1. กล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscles) เป็นเนื้อเยื่อที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายเสียส่วนใหญ่คือ 23% ของน้ำหนักตัวของผู้หญิง และ 40% ของน้ำหนักตัวของผู้ชายที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว และอาจมากกว่านั้นถ้าเป็นนักกีฬาเช่น นักเพาะกาย นักยกน้ำหนัก กล้ามเนื้อประเภทนี้จะยึดเกาะติดกับกระดูกและข้อต่อต่าง ๆ ทำให้เราเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมได้ เราสามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อประเภทนี้ได้ ตั้งแต่การทำงานของกล้ามเนื้อที่อาจไม่ซับซ้อน เช่น เดินยืน นั่งนอน หรือซับซ้อนละเอียดอ่อน เช่น กล้ามเนื้อของใบหน้าและลิ้น เพื่อแสดงสีหน้า และฝึกฝนการออกเสียงให้พูด ร้องเพลง และทำเสียงต่าง ๆ ได้ การฝึกฝนกล้ามเนื้อมือและนิ้วต่าง ๆ เพื่อการเขียนหนังสือ วาดภาพ เล่นเครื่องดนตรีต่าง ๆ เป็นต้น

2. กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth Muscles) เป็นองค์ประกอบของอวัยวะภายในทุกระบบ ซึ่งจะประกอบกับเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้น ๆ เพื่อช่วยในการทำงาน เช่น ในกระเพาะอาหารและลำไส้ การหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อก็จะช่วยย่อยอาหารและทำให้กากอาหารเคลื่อนผ่านไปได้ การหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในท่อไตก็ช่วยขับปัสสาวะให้เคลื่อนไปได้เร็วขึ้น เป็นต้น

3. กล้ามเนื้อของหัวใจ (Cardiac Muscles) มีความพิเศษเฉพาะตัวในการหดเกร็งตัวแบบปั๊มเลือดผ่านลิ้นหัวใจที่กั้นห้องต่างๆ ของหัวใจ ให้เกิดจังหวะสูบฉีดเลือดได้อย่างลงตัวและเหมาะสม

กล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจนี้อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ คือ เราไม่สามารถควบคุมหรือบังคับการทำงานของกล้ามเนื้อได้ และจะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมีสองระบบคือ ระบบในสภาพการทำงานที่ปกติ และระบบในสภาพที่มีการกระตุ้นจากสิ่งเร้า เพื่อปรับให้เกิดความสมดุลในการทำงานนั่นเองค่ะ

ระบบกระดูกสำคัญไม่แพ้กัน

ส่วนระบบกระดูกนับจากกะโหลกศีรษะถึงกระดูกนิ้วเท้า ก็จะมีกล้ามเนื้อลายมายึดติดด้วยเนื้อเยื่อหรือเส้นเอ็น (Ligaments) ในบางตำแหน่งตามความเฉพาะของหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานของส่วนโครงสร้างนั้น ๆ แต่ทั้งระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่เป็นโครงสร้างของร่างกายทั้งหมดจะถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบประสาทที่แตกออกมาเป็นแขนงจากแนวกระดูกสันหลัง นับจากกระดูกต้นคอถึงก้นกบค่ะ และจะป้อนข้อมูลไปกลับที่สมองทั้งส่วนล่างและส่วนบน ให้สามารถควบคุมและฝึกฝนการทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนได้อย่างลงตัว

ช่วงเวลาพัฒนาระบบ

4-5 สัปดาห์

Credit : Kapook.com

Pic : http://baby.kapook.com

Original article from : MODERNMOM