Diarrhea for babyท้องเสีย


ท้องเสีย

สาเหตุของท้องเสียและวิธีการแก้ไข

อุจจาระของทารก

 • ลักษณะอุจจาระของลูกอาจเปลี่ยนไปตามประเภทอาหาร
 • อุจจาระของเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่มักแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับอุจจาระของเด็กเลี้ยงด้วยนมผง เด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่มักมีอุจจาระนิ่มกว่า และมักถ่ายอุจจาระบ่อยกว่าเด็กที่เลี้ยงด้วยนมผง

เมื่อลูกมีอาการท้องเสีย

ท้องเสีย หมายถึง การถ่ายเหลวเกินวันละ 3 ครั้ง

สาเหตุของท้องเสีย

ท้องเสียสามารถจำแนกเป็นท้องเสียแบบฉับพลัน (ระยะสั้น) หรือเรื้อรัง (ระยะยาว) ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างกัน

 • ท้องเสียฉับพลันอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส อาหารเป็นพิษ ตลอดจนผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะหรือยาอื่น
 • ท้องเสียเรื้อรัง (มีอาการติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์) อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งภาวะบกพร่องบางประการ เช่น โรครับน้ำตาลแลคโตสไม่ได้
 • ท้องเสียในเด็กวัยเตาะแตะเป็นหนึ่งในกลุ่มท้องเสียเรื้อรัง โดยมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารบางชนิด และการทำงานของลำไส้ที่เร็วเกินไป เด็กมักหายเป็นปกติเมื่อครบสี่ขวบ

ทำอย่างไรเมื่อลูกท้องเสีย

 • ท้องเสียส่วนใหญ่มักหายเองในเวลาอันรวดเร็วและไม่มีอาการรุนแรง
 • อาการท้องเสียไม่ควรเรื้อรังนานกว่า 48 ชั่วโมงหากเด็กอายุระหว่าง 3 เดือนถึงหนึ่งขวบ หากอาการยังคงไม่ทุเลาหรือพบอาการแทรกซ้อนอื่นให้นำเด็กพบแพทย์
 • ควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะทารกอาจเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำ
 • สัญญาณของภาวะขาดน้ำได้แก่ ผ้าอ้อมแห้งหรือแฉะเล็กน้อย ลูกปัสสาวะน้อย ง่วงซึม ไม่ตอบสนอง ตาไม่มีแวว ลิ้นและปากแห้ง หากลูกมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบพบแพทย์ทันที
 • ให้นมแม่หรือนมขวดต่อไปตามปกติ
 • สำหรับทารกที่เริ่มโตควรให้จิบน้ำหรือน้ำผลไม้เจือจางบ่อยๆ และพยายามให้รับประทานตามปกติเท่าที่เด็กจะทำได้
 • หากลูกปฏิเสธอาหารควรให้เด็กดื่มของเหลวไปจนกว่าเด็กจะเริ่มรู้สึกอยากอาหาร
 • เด็กอาจต้องได้น้ำตาลเกลือแร่เสริม
 • หากมีความกังวลหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์

Original article from : S-26