ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว เรื่องดี ๆ ที่ต้องส่งเสริมให้ลูก


รดน้ำดำหัว เรื่องดี ๆ ที่ต้องส่งเสริมให้ลูก (modernmom)

โดย : กรวรรณ

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้

คุณค่าที่ไม่ควรมองข้าม

พ่อแม่หลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรดน้ำดำหัวเท่าที่ควร มองว่าเป็นเพียงประเพณีหนึ่งที่อยู่ในวันสงกรานต์ และมักใช้เวลาไปกับการเดินห้างสรรพสินค้า แต่หากมองให้ดี การรดน้ำดำหัวล้วนให้คุณค่ากับเด็กเล็กมากมาย

1. ความสัมพันธ์ในครอบครัว ข้อนี้คุณแม่หลายคนคงเดาถูก เพราะว่าการที่เด็ก ๆ ได้ไปพบญาติผู้ใหญ่ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เด็กได้พบกับญาติ ๆ ที่นอกจากจะสนุกและยังอบอุ่นแล้ว ยังปลูกฝังให้เด็กมีความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

2. พัฒนาการของเด็ก อันนี้คุณแม่คงเดาไม่ออกว่า การที่ลูกได้รดน้ำดำหัวปู่ย่าตายาย จะส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้าง

ด้านอารมณ์ การที่เด็กได้อยู่กับครอบครัว และได้รดน้ำผู้ใหญ่พร้อม ๆ กับคุณพ่อคุณแม่ จะทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ใจเย็น มีสมาธิมากขึ้น

ด้านสังคม การเข้าสังคมสามารถเริ่มได้จากสังคมเล็ก ๆ อย่างครอบครัว และพัฒนาไปเรื่อย ๆ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสังคมที่ใหญ่ขึ้นต่อไป

ด้านจิตใจ เด็กจะได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงามและควรสืบสาน ทั้งยังช่วยให้ลูกเห็นความสำคัญของคำว่าครอบครัวที่มีมากกว่าพ่อแม่ลูกด้วย

ด้านร่างกาย หลังการรดน้ำดำหัวแล้ว หากมีการชวนกันไปทำบุญที่วัดก็มักมีการก่อเจดีย์ทราย ถือเป็นการเล่นตามประเพณีไทยอย่างหนึ่ง ที่ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมือ แขน และขาไปในตัว

เทคนิคการชวนลูกรดน้ำดำหัว

1.ให้ลูกมีส่วนร่วม ในการเตรียมดอกไม้ น้ำหอม น้ำปรุง แล้วเมื่อทำซ้ำ ๆ ทุกปี ช่วงเวลาแบบนี้จะเป็นช่วงที่เด็ก ๆ รอคอยและรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญกับเรื่องนี้

2. ทำให้ลูกเห็น เพราะต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจก่อน ว่าการรดน้ำดำหัวนั้นคืออะไร และเราทำไปทำไม ถือเป็นการปูพื้นความรู้ขั้นต้นให้กับเด็ก แถมยังเป็นตัวอย่างที่ดีอีกด้วย

3. ชี้ชวนให้ลูกทำขณะที่รดน้ำ แล้วบอกว่า “คุณแม่กำลังรดน้ำคุณตานะ เดี๋ยวคุณตาจะอวยพรให้แม่แข็งแรง อยู่กับลูกไปนาน ๆ ไงล่ะคะ” พอคุณแม่รดน้ำเสร็จแล้วก็ให้ลูกลองได้รดน้ำดำหัวบ้าง พร้อมกับคอยแนะนำอยู่ใกล้ ๆ

ข้อสำคัญที่สุดคือ… คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก หาเวลาไปพบปะญาติผู้ใหญ่บ่อย ๆ และรดน้ำดำหัวอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าครอบครัวของเราให้ความสำคัญกับประเพณีที่ดีงามแบบนี้มากแค่ไหน แล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกปลูกฝังไปในตัวลูกโดยปริยาย

4 สิ่งที่ต้องนำไปใช้ในการรดน้ำดำหัว

1. น้ำอบไทยหรือน้ำหอม น้ำส้มป่อย

2. ดอกมะลิและดอกกุหลาบ หรือดอกไม้อื่น ๆ ที่ปลูกอยู่ในบ้านก็ได้

3. ขันเงินหรือขันทองเหลือง พานข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียน

4. ผ้าตัดเสื้อ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม หรือของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อมอบให้แก่ผู้ใหญ่

หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องเตรียมเหล่านี้ถ้าไม่มีเวลาเตรียมครบทุกอย่างก็อนุโลมได้ เพราะหากทำด้วยใจแล้วจะเตรียมการได้ดีมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วล่ะ

Mom’s Experience การรดน้ำดำหัวให้อะไรแก่ลูก…

“ช่วยให้ลูกรู้จักญาติ ๆ และสนิมสนมกันมากขึ้น” แม่กวาง

“ลูกได้เล่นสนุก พร้อมกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” แม่โบว์

“ลูกมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่มากขึ้น” แม่พลอย

“ลูกจะได้สืบสานวัฒนธรรมและการละเล่นของไทยที่ถูกต้องเหมาะสม” แม่ณัฐวรรณ

————————————————

Credit : modernmom

Pic :  http://baby.kapook.com

Original article from :    http://baby.kapook.com