ลูกน้อยของคุณมี บุคลิกภาพ แบบไหน?


มาสังเกตุลูกน้อยของคุณมี บุคลิกภาพ แบบไหน?

บุคลิกภาพของลูกน้อย

มาสังเกตุลูกน้อยของคุณมี บุคลิกภาพ แบบไหน?

คุณ พ่อคุณแม่ เคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมลูกเราเลี้ยงง่ายจัง หรือ ทำไมลูกเราเลี้ยงยากกว่าลูกคนอื่นเขานะ แน่นอนค่ะว่าใครๆ ก็อยากมีลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่ายด้วยกันทั้งนั้น แต่เอ! แล้วอะไรเป็นตัวกำหนดคำว่า บุคลิกภาพ เด็กที่แสดงพฤติกรรมออกมากันนะ

บุคลิกภาพ เด็ก แต่ละคนนั้นได้รับอิทธิพลจากกรรมพันธุ์ และสภาพแวดล้อมที่ได้รับการเลี้ยงดูมา ซึ่งเด็กวัยเบบี๋จะเริ่มแสดงลักษณะนิสัยออกมาหลังลืมตาดูโลกได้เพียงไม่นาน ค่ะ และนิสัยบางอย่างก็ยังคงอยู่ติดตัวไปจนตลอดชีวิต

บุคลิกภาพ เด็กเลี้ยงง่าย เด็กประมาณ 40% จัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยมักจะมีนิสัยและอารมณ์ค่อนข้างคงที่ อารมณ์ดี มีความสุขเกือบตลอดเวลา คล้อยตามได้ง่าย มีท่าทีในเชิงบวก และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ค่อนข้างรวดเร็ว

บุคลิกภาพ เด็กเลี้ยงยาก เด็กประมาณ 10% จัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยมักจะมีนิสัยและอารมณ์ไม่ค่อยคงที่ เจ้าอารมณ์ ขี้หงุดหงิด อารมณ์มักแปรปรวนง่าย ไม่ค่อยมีความสุข ชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆ และชักจูงได้ยาก

บุคลิกภาพ เด็กตื่นตัวช้า เด็กประมาณ 15% จัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยมักจะมีนิสัยไม่ค่อยกระตือรือร้นต่อประสบการณ์ใหม่ๆ และมักจะมีปัญหาในการปรับตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปรับตัวไม่ได้เลย แต่จะเป็นไปแบบช้าๆ และขึ้นอยู่กับความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วยค่ะ

บุคลิกภาพ เด็กที่มีนิสัยผสมหลายแบบ เด็กประมาณ 35% จัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยมักจะเป็นเด็กที่จัดเข้ากลุ่มทั้ง 3 แบบที่กล่าวมาไม่ได้ คุณแม่ต้องลองสังเกตเอาเองว่าลูกน้อยมีลักษณะนิสัยและอารมณ์เป็นแบบใด

บุคลิกภาพของลูกน้อย2

วางแผนอย่างไรให้ลูกเลี้ยงง่าย

หากลูกเป็นเด็กที่ทำอะไรไม่เป็นเวลา คุณแม่ก็ควรยืดหยุ่นให้ลูกบ้าง เพื่อช่วยให้ลูกได้คุ้นเคยกับกิจกรรมต่างๆ ที่ควรทำเป็นประจำ

หากลูกเป็นเด็กเสียงดังพยายามทำให้ลูกสงบลงแต่อย่าไปปิดกั้นลูก แต่ถ้าลูกเป็นเด็กเงียบๆ พยายามกระตุ้นให้ลูกแสดงความรู้สึกของตนเองออกมามากขึ้น

หากลูกน้อยเป็นเด็กที่ปรับตัวไม่ค่อยได้ คุณแม่ต้องให้กำลังใจลูกบ่อยๆ ปล่อยให้ลูกค่อยๆ ปรับตัวตามความสามารถ และให้โอกาสลูกได้เป็นผู้เลือกด้วยตัวเอง

หากลูกเป็นเด็กที่มีอารมณ์ร้าย คุณแม่ควรเข้าใจนิสัยของลูก และช่วยกระตุ้นให้ลูกแสดงอารมณ์ออกมาในทางบวกมากขึ้น

หากลูกของคุณเป็นเด็กที่มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็ว ลองให้ลูกมีช่วงเวลาเงียบๆ สักพักเพื่อให้เขาผ่อนคลาย

หากลูกเป็นเด็กที่ชักจูงได้ยาก คุณแม่ต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้น ในการเบี่ยงเบนความสนใจของลูกออกจากสิ่งนั้นๆ ที่หากปล่อยไว้อาจกลายเป็นนิสัยไม่ดีติดตัวลูกไป หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวลูกได้

————————–

ขอบคุณข้อมูลจาก : kodomoclub

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

Original article from :  http://www.thainannyclub.com/