โปรตีนสารอาหารเสริมลูกรัก

  โปรตีนสารอาหารเสริมลูกรัก (รักลูก)

โดย กองบรรณาธิการรักลูก

โปรตีน..นับเป็นสารอาหารเสริมที่จำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ในวัยเจริญเติบโตค่ะ โดยเด็กทารกควรได้รับโปรตีนในปริมาณ 2.2 กรัม/น้ำหนักตัวเด็ก 1 กก./วัน และสำหรับเด็กที่โตจากนั้นและผู้ใหญ่ จะต้องได้โปรตีนในปริมาณ 1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก./วัน

โปรตีนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย เพราะ…

ช่วยส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างสำคัญของร่างกาย ตั้งแต่กระดูกก็เป็นโปรตีนซึ่งมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมาเกาะ กล้ามเนื้อ อวัยวะต่างๆเช่น หัวใจ ตับ ม้าม ลำไส้ ล้วนเติบโตจากโปรตีนทั้งสิ้น โดยโปรตีนที่ลูกน้อยได้รับจะไปเสริมสร้างให้อวัยวะต่างๆทำงานไปได้อย่างปกติ และถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดสึกหรอ โปรตีนก็จะรีบเข้าไปซ่อมแซมให้ดีดังเดิมทันที

ปกป้องคุ้มครองร่างกาย เพราะเมื่อโปรตีนเข้าสู่ร่างกายก็จะไปสร้างเสริมให้ผิวหนังมีความแข็งแรงและทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการห่อหุ้มอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายทั้งหมด ทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีหน้าที่สร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคที่สำคัญของร่างกาย

ขนส่งอาหารและยาในกระแสเลือด โปรตีนจะไปจับอาหารและยาที่เข้าสู่ร่างกาย แล้วพาไปยังส่วนต่างๆที่ร่างกายต้องการ เช่น ส่งยาไปรักษาแผลที่อักเสบอยู่-เป็นน้ำย่อยและฮอร์โมนต่างๆ ร่างกายจะนำโปรตีนส่วนหนึ่งไปสร้างน้ำย่อยเพื่อช่วยย่อยอาหาร และแปรเป็นฮอร์โมนประจำอยู่ตามต่อมต่างๆ ทั่วร่างกาย

เป็นสารอาหารที่สมองต้องการ เพื่อไปพัฒนาโครงสร้างทุกส่วนของสมองให้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างสมบูรณ์ ถ้าขาดโปรตีน สมองก็จะหยุดการเจริญเติบโต ทำให้เกิดอาการปัญญาอ่อน หรือสมองพิการได้

แม้ว่าโปรตีนจะมีอยู่ในน้ำนมแม่แล้ว แต่เพื่อให้ลูกน้อยได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ ดังนั้น เมื่อลูกเริ่มอาหารเสริมจึงควรมีอาหารที่ให้โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อลูกน้อยจะได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง

————————————————

Credit : รักลูก

Pic :  http://baby.kapook.com

Original article from :    http://baby.kapook.com