6 วิธี ช่วยสร้างพัฒนาการทางภาษาให้ลูก


6 วิธีช่วยสร้างพัฒนาการทางภาษาให้ลูก

6 วิธีช่วยสร้างพัฒนาการทางภาษาให้เบบี๋

6 วิธีช่วยสร้างพัฒนาการทางภาษาให้เบบี๋ (modernmom)

โดย : จอมยุ่ง

เมื่อลูกน้อยอายุได้ครบขวบก็จะเริ่มมีพัฒนาการทางการพูดได้มากกว่าเดิม Dr. Richard Woolfson ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยบอกไว้ว่า พ่อแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้ลูกได้โดย

1. หมั่นพูดให้ลูกฟังเป็นตัวอย่าง เพราะหนู ๆ จะเรียนรู้และจดจำจากการพูด การออกเสียงของเรา

2. อย่าบังคับ ถ้าอยากจะฟังหนู ๆ พูดคำแรก อย่าได้ปฏิเสธที่จะให้ของที่เขาต้องการ ถึงจะยังไม่สามารถบอกชื่อของสิ่งนั้นได้ก็ตาม

3. พูดคุยกับลูก เพราะธรรมชาติในการเรียนรู้ที่จะพูด ต้องเริ่มมาจากการฟังก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงเกิดการเลียนแบบออกเสียงตาม

4. อ่านหนังสือให้ฟังเพื่อเป็นการกระตุ้น หนู ๆ จะมองหน้าคุณเวลาที่อ่านพร้อมทั้งฟังไปด้วย เป็นกลยุทธ์ให้เขาสนใจที่จะพูดได้บ้าง

5. แสดงความสนใจเมื่อหนู ๆ เริ่มอ้อแอ้ เด็ก ๆ มีความต้องการในการสื่อสารและอยากให้เราฟังเขาพูดบ้างเหมือนกัน พยายามแสดงออกว่าคุณตั้งใจอยากฟังที่เขาพูดด้วยนะครับ

6. หมั่นร้องเพลงและพูดคำที่มีจังหวะคล้องจอง อย่างเพลงหรือกลอน จะช่วยให้หนูรู้สึกสนุกที่จะฟัง ทำให้จดจำ และอยากพูดได้บ้าง

——————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก : modernmom

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

Original article from :  http://baby.kapook.com