Vaccine for Babyวัคซีนจำเป็นสำหรับทารก

วัคซีนจำเป็นสำหรับทารก

หลังจากคุณแม่คลอดน้องแล้ว 1 เดือน จะเป็นเวลาที่คุณหมอนัดเข้ามาอีกครั้งเพื่อตรวจสุขภาพ พร้อมกับตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่ โดยทางโรงพยาบาลจะมอบสมุดประจำตัวบันทึกสุขภาพ ซึ่งจะบันทึกวัคซีนต่างๆ ที่จำเป็นต่อลูกด้วย ส่วนใหญ่คุณแม่มักจะพาลูกน้อยไปยังโรงพยาบาลที่ทำการคลอดเพื่อตามประวัติต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

การให้วัคซีนแก่ลูกเป็นการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก ที่สามารถทำอันตรายให้พิการหรือเสียชีวิตได้ หน้าที่ของวัคซีนจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรค โดยสร้างขึ้นมาจากไวรัสหรือแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคชนิดนั้นๆ ทำหน้าที่กระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งวัคซีนจำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามวัยไว้ให้มีดังนี้

แรกเกิด บีซีจี(ป้องกันวัณโรค) , ตับอักเสบบี ครั้งที่1
1-2 เดือน ตับอักเสบบี ครั้งที่ 2
2 เดือน คอตีบ,บาดทะยัก , ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 1,หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 1
4 เดือน คอตีบ,บาดทะยัก , ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 2,หยอดโปลิโอครั้งที่ 2
6 เดือน คอตีบ,บาดทะยัก ,ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 3,หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 3,ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3
9-12 เดือน หัด, หัดเยอรมัน , คางทูม ครั้งที่ 1
12 – 18 เดือน ไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (วัคซีนเชื้อตายห่างกัน 1-4 สัปดาห์)
18 เดือน คอตีบ,บาดทะยัก ,ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 4,หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 4
2-2 ปีครึ่ง ไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตายครั้งที่ 3
4-6 ปี คอตีบ,บาดทะยัก ,ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 5 ,หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 5 ,หัด, หัดเยอรมัน , คางทูม ครั้งที่ 2
ทุก 10 ปี กระตุ้นคอตีบ-บาดทะยัก สูตรของผู้ใหญ่ไม่ต้องมีไอกรนผสม

Original article from : Momypedia